achtergrond-piano.jpg

Om het gebruik van de Gastvrijheidspas in goede banen te leiden, is een reglement opgesteld. Bij het ondertekenen van het aanvraagformulier tekent u ook dat u instemt en akkoord gaat met de inhoud van het reglement.

In het reglement staat onder meer dat het gebruik van de pas persoonsgebonden is, dat het gebruik vooraf bij de ondernemer moet worden gemeld, hoe de klachtenprocedure werkt, hoe de pas kan worden opgezegd en ingeleverd, en dat wijzigingen van het reglement uitsluitend via e-mail aan pashouders worden doorgegeven.

Het Gastvrijheidspas reglement is hier te downloaden.